Foreningen af vandværker - Solrød Center
blog-img

Foreningen af vandværker

Åbningstider

Mandag:  08.00 – 15.00
Tirsdag:  08.00 – 15.00
Onsdag:  08.00 – 15.00
Torsdag:  08.00 – 15.00
Fredag:  08.00 – 14.00

Adresse

Solrød Center 22C
Område U
2680 Solrød Strand

Telefonnummer

56 14 42 42 / man-tors 9-14, fre 9-13

Email

fvd@fvd.dk

Hjemmeside

fvd.dk


Om os

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber.

Af landets ca. 2.700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD.

Foreningen består af: Repræsentantskab Landsbestyrelse – 5 Regioner – Sekretariat

Foreningens opgaver er:

– Udadtil at fungere som interesseorganisation over for myndigheder inden for forsynings- og miljøsektoren, regering, folketing, by- og landskabsstyrelse, miljøstyrelse, kommuner og andre tilsvarende enheder.

– Varetagelse af generelle vandværksinteresser direkte over for Folketinget, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, m.fl.

– Deltagelse i udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af centrale eller decentrale myndigheder på vandforsyningsområdet.

– Indadtil at yde bistand og rådgivning til vandværkernes bestyrelser gennem konsulentarbejde og kursusvirksomhed.

– Afholdelse af de vandværksudstillinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor leverandører fremviser det sidste nye inden for vandværksdrift.

– Planlægning og afholdelse af kurser for vandværkernes bestyrelsesmedlemmer.

– Udgivelse af medlemsbladet Vandposten, bladet er sammen med hjemmesiden foreningens vigtigste informationskilde.