solrodcenter_logo

600

gratis p-pladser

Det skal tydeliggøres, at centergaden har status som en gågade

Centerforeningen og Solrød kommune er gået i dialog omkring, hvordan trafiksikkerheden i centergaden kan forbedres, så det bliver tydeligt for alle, at gående trafikanter har forrang. Nu er flere nye tiltag blevet planlagt.

I 2021 fik centergaden status som gågade, så de gående nu har forrang.

20. september 2022

Desværre oplever centrets butikker, at nogle tohjulede trafikanter stadig betragter centergaden som cykelsti, hvilket kan skabe uheldige og til tider farlige situationer.

Derfor er centerforeningen gået i dialog med kommunen om, hvordan trafikforholdene kan forbedres i centergaden. Udfaldet af første møde om emnet er, at centerforeningen har fået tilladelse til at ophænge bannere, som kan tydeliggøre overfor de tohjulede trafikanter, at de skal holde tilbage for de gående. Ligeledes har kommunen indvilliget i at undersøge muligheder for at opsætte fartnedsættende foranstaltninger langs det markerede område, som cyklister henstilles til at benytte, så den tohjulede trafik naturligt vil nedsætte hastigheden på strækningen.

Centerchef Susanne Kaihøj er glad for, at kommunen er lydhør overfor at gøre noget ved den nuværende trafikale situation i centergaden:

”Det er enormt vigtigt, at centrets besøgende kan føle sig trygge ved at opholde sig på centergaden og benytte de byrum, som netop er skabt til ophold og hygge. Derfor er jeg glad for, at vores dialog med kommunen og store indsats for at gøre opmærksom på vigtigheden af at forbedre de nuværende forhold og skilte ser ud til – i hvert fald i nogen grad – at blive hørt”, forklarer centerchefen, og tilføjer:

”Vi er selvfølgelig ikke helt i mål endnu, og derfor vil vi løbende arbejde på at få gennemført yderligere tiltag, som kan forbedre trafiksikkerheden, så alle trafikanter har en god oplevelse med at færdes i centergaden.”

Del med dine venner

Læs også

Solrød Rundt Løbet forventer rekordstor opbakning i 2024

”Hvert år er det en kæmpe fornøjelse at se hele centergaden fyldt med glade løbere og opleve den store opbakning, som løbet får fra borgere i Solrød og omegn,” udtaler Susanne Kaihøj, der som centerchef for Solrød Center er repræsentant for løbets arrangører.

Læs mere
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share