solrodcenter_logo

600

gratis p-pladser

Fokus på at forebygge hensynsløs kørsel i centergaden

I 2021 fik centergaden status som gågade, så de gående har forrang. Det betyder, at alle andre trafikanter, såsom cykler og knallerter, skal tage hensyn til de gående.

Centerforeningen styrker indsatsen mod hensynsløs kørsel i gågaden med politisamarbejde for at skabe bedre forhold for centrets besøgende

5. juli 2023

Selvom statusændringen til gågade generelt har bidraget positivt til den trafikale situation i centergaden, er der dog stadig nogle tohjulede trafikanter, som udviser manglende forståelse for gågadens betydning og de specifikke regler for kørsel. Det gælder særligt visse knallertkørere, som kører hurtigt og/eller hensynsløst igennem gågaden.

For at imødegå disse udfordringer har centerforeningen etableret en tæt dialog med det lokale politi, der har taget problemet alvorligt, og som i den kommende periode vil have særligt fokus på ulovlig kørsel i centergaden og det omkringliggende område. Det vagtfirma, som patruljerer i Solrød Center, er også blevet informeret om, at de skal være ekstra opmærksomme på ubetænksom kørsel i centergaden.

Sådan er reglerne for tohjulet kørsel i gågaden

Gågadens primære formål er at sikre et sikkert miljø for gående. Det betyder, at cykel- og knallertkørsel stadig er tilladt i de baner, som er markeret med cykelikon, men at alle tohjulede trafikanter skal tage hensyn til de gående, som altid har forrang – også i den aftegnede cykelbane.

Ifølge færdselsloven skal små knallerter som hovedregel følge cykelreglerne, hvilket betyder, at knallertkørsel er tilladt, men at knallertførere ligesom cyklisterne skal tage hensyn til fodgængere.

Et lille problem, som fylder meget

Centerchef Susanne Kaihøj er taknemmelig for, at det lokale politi ser så alvorligt på situationen og står klar til at gøre en ekstra indsats for at afhjælpe problemet, som hun understreger udgøres af en lille gruppe af trafikanter.

“Vi har heldigvis generelt en dejlig og tryg centergade, hvor de fleste både gående og kørende trafikanter er gode til at følge færdselsreglerne. Derfor er det selvfølgelig ekstra ærgerligt, at nogle få personers uhensigtsmæssige opførsel fylder så meget, at det skaber ubehag for andre”, udtaler centerchefen.

Behov for bedre skiltning

Selv om nogle kører direkte hensynsløst, anerkender centerchefen, at det ikke er alle uopmærksomme trafikanter, som ignorerer reglerne forsætligt. For selv om der er skiltning i begge ender af gågaden, er det centerforeningens holdning, at mere og bedre skiltning vil kunne medvirke til at tydeliggøre reglerne.

Centerforeningen har tidligere taget initiativ til at øge opmærksomheden om hensynsfuld adfærd ved ophængning af bannere. Foreningen har også et ønske om at få opstillet gå-ikoner for at gøre det tydeligere, at cyklister skal vise hensyn.

Håb om knallertforbud

“Desuden håber vi på sigt, at der bliver indført et forbud mod knallertkørsel i gågaden, men både skiltning og knallertforbud er imidlertid beslutninger, der skal træffes af kommunen, som endnu ikke har taget handling på området”, forklarer Susanne Kaihøj og fortsætter:

“Derfor gør vi fra centerforeningens side et stort arbejde for at gøre kommunen opmærksom på behovet for både skiltning og knallertforbud”, udtaler centerchefen, som i mellemtiden opfordrer alle borgere til at respektere de gældende regler og vise hensyn.

Som en del af indsatsen mod hensynsløs og uopmærksom kørsel i centergaden kan unge, der kører ulovligt og hensynsløst på knallert, forvente at blive konfronteret af politiet derhjemme. Derfor opfordrer centerchefen også forældre til at tale med deres unge om korrekt adfærd og kørsel i det offentlige rum.

     

Del med dine venner

Læs også

Solrød Rundt Løbet forventer rekordstor opbakning i 2024

”Hvert år er det en kæmpe fornøjelse at se hele centergaden fyldt med glade løbere og opleve den store opbakning, som løbet får fra borgere i Solrød og omegn,” udtaler Susanne Kaihøj, der som centerchef for Solrød Center er repræsentant for løbets arrangører.

Læs mere
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share